Aconto indbetalinger

Energi Viborg har varslet store stigninger på udgiften til varme i 2019 – omkring 50 % i forhold til 2017, som er senest afsluttede forbrugsår. Stigningen skyldes stigende gaspriser samt bortfald af statstilskud.


Energi Viborg leverer også varme til bl.a. Viborg Fjernvarme, og de beboere, som har direkte forsyning vil modtage besked direkte fra deres varmeforsyningsværk.

I de afdelinger, hvor der er både varme- og vandafregninger på samme opgørelse, har vi reguleret i acontoen til vandet også. Der har været indbetalt forholdsmæssigt mere til varmen, men for lidt til vandet.

Da vi skulle gennemgå samtlige afdelinger pga. store stigninger i varmeudgifter har vi i samme ombæring været de resterende aconto indbetalinger igennem.Hvis afdelingen samlet set har indbetalt for lidt, er der sket en %-vis regulering på samtlige lejere – dette rammer selvfølgelig alle – også selv om man er vant til at få mange penge tilbage.

At varmen stiger så meget i 2019 vil naturligvis medføre, at I vil komme til at se nogen væsentlig andre afregningsbeløb end I har været vant til, dvs. at hvis man er vant til at få penge tilbage, er det slet ikke sikkert, at det vil ske når 2019 skal afregnes i 2020.