Beboerblad

# 1 Marts 2019

Beboerblad

# 4 December 2018

Beboerblad

# 3 oktober 2018

Beboerblad

# 2 Juni 2018

Beboerblad

Beboerbladet for beboerne i Boligselskabet Viborg

Boligselskabet udgiver 4 gange om året et beboerblad. Bladet har i mange år heddet "Lejlighedsavisen", men skiftede i 2013 navn til "Beboerbladet for beboerne i Boligselskabet VIBORG" Bladet uddeles til alle beboere og indeholder information - fra selskabet til beboerne - fra beboer til beboer - information om aktiviteter i afdelingerne - og meget mere Se de seneste numre her:

I bladet bringes vigtige informationer til beboerne. I nummeret omkring sommerferien bringer vi første indkaldelse til dit afdelingsmøde. På bagsiden af bladet er dagsordenen og en oversigt over, hvornår og hvor dit afdelingsmøde holdes.

Send beretninger og billeder om det, der sker i din afdeling. Kontakt bladudvalget, som er:

Maria Engelbrechtsen (Medlem af hovedbestyrelsen)

Heinrich Overgård (medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen)

Mathias Lykke Larsen ml@boligviborg.dk (Tekst og grafisk tilrettelæggelse)

Læs bladet her: