Hvad er beboerdemokrati?

Når du bor i almen bolig, er du en del af et fælleskab, og i BoligViborgs boligafdelinger har vi beboerdemokrati. Det betyder, at du som beboer kan få indflydelse på dagligdagen i din afdeling i din egen bolig og på det område, du bor i.Du er blandt andet med til at bestemme, hvor meget du skal betale i husleje, hvilke ordensregler der skal være i afdelingen, hvordan omgivelserne skal se ud, og hvordan afdelingen skal udvikle sig fremover. Men hvis du vil have rigtig indflydelse, så skal du gøre noget. 

Du kan deltage i beboerdemokratiet på flere måder, afhængig af hvor meget tid du kan investere i din afdeling. 

Du kan f.eks.:

  • Deltage i de årlige afdelingsmøder, hvor du og de øvrige beboere vælger en afdelingsbestyrelse og på demokratisk vis stemmer om de tiltag, der har indflydelse på din dagligdag og udviklingen i boligområdet.
  • Blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen og herfra øve indflydelse.
  • Arrangere dig som frivillig i forbindelse med aktiviteter i din boligafdeling og på tværs af afdelinger.