BookEnBolig.nu ophører

Bookenbolig.nu (BoViborg) bliver nedlagt fra 12. oktober 2021.

Som medlem af den fælles venteliste Bookenbolig.nu har du modtaget en mail med følgende information. Sørg for at undersøge din mail, her er alle instruktioner:

Boligselskabet Sct. Jørgen og BoligViborg stopper samarbejdet omkring den fælles venteliste fra den 24. september 2021. Det betyder, at vi fremover vil have vores egne ventelister på bsjviborg.dk og boligviborg.dk.

Obs! du kan ikke tilgå din profil i uge 39 - nye ventelister er åbne fra den 5. oktober 2021.

Hvad betyder det for dig, som er medlem af Bookenbolig.nu?
Ønsker du fortsat at have adgang til Sct. Jørgens og BoligViborgs (tidligere Boligselskabet Viborg) mere end 8.000 boliger og fortsætte med at optjene anciennitet begge steder, så skal du give os dit samtykke til at opbevare dine kontaktoplysninger. 
Vi registrerer dit navn, adresse, postnummer, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse, så længe du ønsker at stå på ventelisten. Formålet med at opbevare dine kontaktoplysninger er, at vi kan kontakte dig, når vi kan tilbyde dig en bolig. Du kan altid få oplyst, hvad vi har registreret og du har ret til at bede om at oplysningerne slettes, hvorefter du ikke længere kan stå på ventelisten.

Når du er lejer med venteliste profil
•    Du bevarer intern anciennitet ved det selskab du bor hos.
•    Du får 1 års gratis medlemsskab 
•    Du bevarer anciennitet fra din indmeldelsesdato.

Er du ikke lejer, men har en ventelisteprofil
•    Du får 1 års gratis medlemsskab 
•    Du bevarer anciennitet fra din indmeldelsesdato.

Ved at klikke på den store grønne knap i mailen fortsætter du dit medlemskab ved begge boligselskaber og du giver samtykke til, at vi må beholde dine oplysninger i begge boligselskabers ventelistesystemer. Fremadrettet vil du få 2 opkrævninger på 75 kr. pr. år.

SVARFRIST – er den 17. september 2021

Det er vigtig at du får givet et samtykke inden fristens udløb, for at vi fortsat kan sende tilbud og du kan åbne din ventelisteprofil. Modtager vi ikke dit samtykke, kan vi være nødt til at slette dig fra ventelisten.

Vi henviser i øvrigt til vores persondatapolitk på https://www.bsjviborg.dk/om-os/cookies-persondata-og-privatliv/persondatapolitikker/

Ser du først vores besked efter den 17. september 2021 skal du kontakte os.

Du kan også vælge KUN at være medlem og give dit samtykke til det ene boligselskab - BoligViborg eller Boligselskabet Sct. Jørgen. Du mister anciennitet og medlemsskab af det boligselskab du IKKE vælger.
Du vil også her få et års gratis medlemskab. Herefter vil du modtage en opkrævning på kr. 75.

FØLG INSTRUKTIONERNE I DIN MAIL FRA 17. MAJ 2021.