Selskabslokale

Selskabslokale – Skaldehøjvej 75, Viborg  (Afd. 18 - Houlkærparken)  

Som lejer i BoligViborg har du mulighed for at leje selskabslokalet på Skaldehøjvej 75, Viborg til egne fester. Der er plads til 60 personer. 

Selskabslokalet kan ikke lejes til ungdoms- og studenterfester og heller ikke i jule- og nytårsdagene.

Betingelser:  
Ved benyttelse af selskabslokalet beder vi dig tage hensyn til, at dette er beliggende i et boligområde. Festen skal derfor afvikles til mindst mulig gene for beboerne. 
Lokalets musikanlæg kan benyttes og musikken skal dæmpes efter kl. 23 eller vinduer/døre skal være helt lukket, af hensyn til omkringboende. Når lokalet forlades, skal man færdes under hensyntagen til de omkringboende.
Lokalet kan benyttes første lejedato kl. 8.00 og skal være ryddet og forladt senest kl. 15.00 på sidste lejedato.
Du skal selv sørge for oprydning, aftørring af borde + stole, opvask og rengøring i køkken mv. (husk også komfur og køl/frys). 
Vær OBS på alarm. 
Affald skal sorteres i de respektive containere.  
Benyttes flaget skal dette nedtages inden solnedgang og fornanden Kurt Lindegaard kan kontaktes på tlf. 20623108 for at låne det.. 

Ordensregler
Inventarliste
Bordopstilling

Pris:  
Lejepris : kr. 1.500  inkl. rengøring af gulv og toilet.   
Lejen opkræves via næstkommende huslejeopkrævning.

Ved indbetaling af lejen har du accepteret betingelserne for det lejede lokale. Du har det fulde ansvar for inventaret mv. (se inventarliste) Optælling af inventar sker efter endt lejeperiode. Overholdes ordensreglerne ikke vil der som oplyst blive opkrævet kr. 500.Såfremt der efter brug er mangler, ødelagt service eller inventar vil dette også blive opkrævet via huslejen

Afbestilling: 
Afbestilling kan ske senest 2 måneder før lejedato. 

Nøgle:
Da nøglerne i denne afdeling udleveres af formanden, gives der tilladelse til at han får kendskab til dit navn og telefon nr. så han mod forevisning af bekræftelses mailen kan udlevere nøglerne.
Er det ikke muligt selv at hente nøglerne er det meget vigtigt at vedkommen medbringer en fuldmagt fra dig.

Nøglerne udleveres efter aftale med formanden Kurt Lindegaard på tlf. 20623108.

Nøglen afleveres i postkassen på Skaldehøjvej 31efter brug.