Helhedsplan Digterparken afd. 5

Fremtiden for afdelingen?
- du og dine medbeboere bestemmer.

En helhedsplan er en plan for fremtidssikring af din afdeling. Her ses på afdelingen som helhed, både det bygningsfysiske, det økonomiske og på beboernes behov. 

Beboernes ønsker og ideer beskrives i et notat, der sendes til Landsbyggefonden•. Her vurderer man om det muligt at gennemføre en helhedsplan. Landsbyggefonden kan også stille en række krav til indholdet, før de afgør størrelsen af støtten til Digterparken.

Herefter skal beboerne tage endelig stilling til beslutningsgrundlaget for helhedsplanen ved en afstemning.

•Landsbyggefonden støtter bl.a. byggeri og renovering af almene boliger økonomisk. Alle almene beboere i Danmark bidrager til denne fond.

 

Sidste nyt

Beboerne og afdelingsbestyrelsen i Digterparken afd. 5 har været inddraget i planlægningen af en helhedsplan for Digterparkens fremtid. Det skete bl.a. ved to temamøder februar/marts 2014.

Forslag og ønsker blev indsamlet og afleveret i et notat til Landsbyggefonden, der skal være med til at godkende helhedsplanen.

Boligselskaet VIBORG har nu haft dialog med Landsbyggefonden. De har opfordret os til at arbejde videre med projektet og lave et forslag til afdelingens beboere. Det betyder, at vi nu vil indhente tilbud fra arkitekter, der kan give os et forslag til, hvordan en helhedsplan kan komme til at se ud. Landsbyggefonden har også opfordret os til at tegne på et forslag til facaderenovering, således at afdelingens problemer med kuldebroer bliver løst i forbindelse med en helhedsplan. 

 

Mødestation

Mødestation holder lukket:

Vi har haft åbent i mødestationen hver uge i foråret i 2014 og vi takker alle der har været forbi. Mødestationen vil holde lukket indtil vi har udarbejdet et forslag til helhedsplan.