Helhedsplan Digterparken afd. 5

Fremtiden for afdelingen?
- du og dine medbeboere bestemmer.

En helhedsplan er en plan for fremtidssikring af din afdeling. Her ses på afdelingen som helhed, både det bygningsfysiske, det økonomiske og på beboernes behov. 

Beboernes ønsker og ideer beskrives i et notat, der sendes til Landsbyggefonden•. Her vurderer man om det muligt at gennemføre en helhedsplan. Landsbyggefonden kan også stille en række krav til indholdet, før de afgør størrelsen af støtten til Digterparken.

Herefter skal beboerne tage endelig stilling til beslutningsgrundlaget for helhedsplanen ved en afstemning.

•Landsbyggefonden støtter bl.a. byggeri og renovering af almene boliger økonomisk. Alle almene beboere i Danmark bidrager til denne fond.

 

Sidste nyt

Find det sidste infoblad her!

 

Mødestation

Mødestation holder lukket:

Mødestationen vil holde lukket indtil vi har udarbejdet et forslag til helhedsplan.