Helhedsplan Digterparken afd. 7

En helhedsplan indeholder en plan for fremtidssikring af din afdeling. Vi ser på afdelingen som helhed, både det bygningsfysiske, det økonomiske og på jeres behov.

Beboernes ønsker og ideer beskrives i et notat, der sendes til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden støtter bl.a. byggeri og renovering af almene boliger økonomisk. Alle almene beboere i Danmark bidrager til denne fond. Her vurderer man om det muligt at gennemføre en helhedsplan. Landsbyggefonden kan også stille en række krav til indholdet, før de afgør størrelsen af støtten til Digterparken afd. 7. Herefter skal beboerne tage endelig stilling til beslutningsgrundlaget for helhedsplanen ved en afstemning. 

Du, dine medbeboere og afdelingsbestyrelsen i Digterparken afd. 7 har været inddraget i planlægningen af en helhedsplan for Digterparkens fremtid. Det skete bl.a. ved to temamøder januar/februar 2014. Forslag og ønsker blev indsamlet og afleveret i et notat til Landsbyggefonden, der skal være med til at godkende helhedsplanen. Vi har nu haft dialog med Landsbyggefonden. De har opfordret os til at arbejde videre med projektet og lave et forslag til afdelingens beboere. Det betyder, at vi nu vil indhente tilbud fra arkitekter, der kan give os et forslag til, hvordan en helhedsplan kan komme til at se ud. Landsbyggefonden har også opfordret os til, at tegne på et forslag til facade- renovering, således at afdelingens problemer med kuldebroer bliver løst i forbindelse med en helhedsplan.

Om helhedsplanen skal blive til virkelighed, afhænger af beboerne. I skal stemme for eller imod ved et ekstraordinært afdelingsmøde.


Vi opdaterer beboerne løbende med infoblade - følg med i tidslinjen i bunden af infobladene. 

 

Sidste nyt

Læs sidste infoblad her! (8/3 ´21)

Mødestationen holder lukket

Vi har haft åbent i mødestationen hver uge i foråret i år og vi takker alle der har været forbi. Mødestationen vil holde lukket indtil vi har udarbejdet et forslag til helhedsplan.

 

Læs infobladene

Læs om helhedsplanen, beboerinddragelsen og tidsplanen. (Åbnes som PDF)