Digterparken afd. 9

Boligselskabet VIBORGs hovedbestyrelse har prioriteret udarbejdelse af helhedsplan for Digterparken afd. 5 og afd. 7 samt for afd. 6 Ringparken.

Digterparken afd. 9 er prioriteret sidst, da afdelingen bygningsfysisk er bedst (og i øvrigt nyest) af de 4 afdelinger i Digterparken og Ringparken. Foreløbigt har Landsbyggefonden forventet, at vi kan få tilsagn om støtte til de fire helhedsplaner i 2017.

Boligselskabet VIBORG håber, at kunne fremrykke tilsagnet til i hvert fald nogle af afdelingerne, efter Folketingets nye boligforlig.