Helhedsplan Ringparken

Fremtidssikring af Ringparken afd. 6

En helhedsplan er en plan for fremtidssikring af din afdeling. Her ses på afdelingen som helhed, både det bygningsfysiske, det økonomiske og på beboernes behov. Vi opdaterer beboerne løbende med infoblade - følg med i tidslinjen i infobladene, der løbende bliver opdateret.

Beboerne og afdelingsbestyrelsen i Ringparken afd. 6 har været inddraget i planlægningen af en helhedsplan for Ringparkens fremtid. Det skete bl.a. ved en række workshops afholdt i 2011. Dengang gav beboerne udtryk for, at man satte pris på gode fællesaktiviteter, råderet og medindflydelse. Udearealer og lejlighedstyper måtte også gerne have en større variation, så Ringparken også i fremtiden kan være et roligt og trygt sted at bo, både for familier og seniorer. Disse workshops lagde grundlaget for den foreløbige helhedsplan. 

BEBOERNE HAR STEM JA TIL HELHEDSPLANEN. SE MERE I SIDSTE INFOBLAD HERUNDER.


 

Beslutningsgrundlag

Find det her.

 

Sidste nyt

Hent seneste infoblad her

Infoblad arkiv

Infoblad 6
8. maj
2019

Infoblad 5
8. maj
2019

Infoblad 4
29. juni
2018

 

Infoblad 3
22. december
2017

Infoblad 4
28. juni
2018

 

Infoblad 2
31. august
2015

Infoblad 1
20. okt.
2014