Helhedsplan Ringparken

Fremtidssikring af Ringparken afd. 6

En helhedsplan er en plan for fremtidssikring af din afdeling. Her ses på afdelingen som helhed, både det bygningsfysiske, det økonomiske og på beboernes behov. Vi opdaterer beboerne løbende med infoblade - følg med i tidslinjen i infobladene, der løbende bliver opdateret.

Beboerne og afdelingsbestyrelsen i Ringparken afd. 6 har været inddraget i planlægningen af en helhedsplan for Ringparkens fremtid. Det skete bl.a. ved en række workshops afholdt i 2011. Dengang gav beboerne udtryk for, at man satte pris på gode fællesaktiviteter, råderet og medindflydelse. Udearealer og lejlighedstyper måtte også gerne have en større variation, så Ringparken også i fremtiden kan være et roligt og trygt sted at bo, både for familier og seniorer. Disse workshops lagde grundlaget for den foreløbige helhedsplan. 

Ekstraordinært afdelingsmøde

10. oktober kl. 18.00

Golf Salonen

Dette er det besluttende afdelingsmøde. Du skal stemme JA eller NEJ til en helhedsplan for Ringparken. Du vil d. 23. september modtage beslutningsgrundlaget sammen med et personligt brev, hvor vi informerer dig om, hvad der skal ske i din bolig.


 

Beslutningsgrundlag

Find det her.

 

 

Sidste nyt

Få sidste infoblad her

 

 

Infoblad arkiv

 

Infoblad 5
8. maj
2019

Infoblad 4
29. juni
2018

 

Infoblad 3
22. december
2017

Infoblad 4
28. juni
2018

 

Infoblad 2
31. august
2015

Infoblad 1
20. okt.
2014