Byt bolig

Når du lejer en almen bolig, har du ret til at bytte bolig med en anden lejer. Bytteretten gælder både for private og almene udlejningsboliger, men du kan ikke bytte til en ejerbolig eller en andelsbolig. 
Indgår der en ungdomsbolig eller en ældrebolig i bytningen, kan du normalt kun bytte med nogen, der er berettiget til sådan en type bolig. Boligselskabet kan modsætte sig bytningen, hvis du har boet i boligen i mindre end 3 år, hvis din bolig vil blive beboet af mere end én person pr. beboelsesrum efter bytningen, eller hvis boligselskabet i øvrigt har en rimlig begrundelse til at afvise dit boligbytte. 

Ved bytte er der tale om en fraflytning. Det betyder, at du skal opsige din bolig, at der skal holdes flyttesyn, at boligen skal istandsættes, og at den nye lejer skal betale nyt indskud.