Fremlej din bolig

Vi ved, at dit liv kan ændre sig, så du får behov for at flytte fra din bolig i en periode. Måske får du midlertidigt arbejde i en anden by? Måske skal du studere?

Når du bor til leje hos BoViborg, kan du fremleje din bolig op til to år, hvis årsagen er sygdoms-/rekreationsophold, studieophold, midlertidig forflyttelse på jobbet eller lignende. Kontakt os for at høre mere om reglerne for fremleje. 

  • Perioden på to år skal være sammenhængende, og du må ikke kræve en højere husleje, end du selv betaler.
  • Du må højst fremleje til to personer pr. beboelsesrum.
  • Du skal selv finde den eller de personer, du vil fremleje boligen til.
  • Når du vil lave en aftale om fremleje, skal du give BoligVIBORG besked seneste to uger før, du begynder fremlejen.
  • Aftalen om fremleje skal være skriftlig, og boligselskabet skal have en kopi af aftalen. Det betyder, at du som lejer skal skrive en fremlejekontrakt med den person, du fremlejer boligen til og aflevere en kopi til os. Du kan købe en færdigtrykt kontrakt hos boghandleren, som du blot skal udfylde og kopiere.
  • Husk, at selvom du fremlejer din bolig, er lejeforholdet stadig mellem dig og boligselskabet. Det betyder, at du stadig har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, og at din bolig ikke misligholdes eller vanrøgtes.
  • Du kan også nøjes med at fremleje et værelse eller en del af din bolig. Du må dog højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum. Det samlede antal personer, der skal bo i hele boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum.
  • Det beløb, du opkræver i husleje, skal være rimeligt i forhold til, hvad du betaler for hele boligen. Der gælder de samme regler som ved fremleje af hele boligen. Det betyder, at lejeaftalen skal være skriftlig, og at boligselskabet skal have en kopi af aftalen.