Råderet

Vi anbefaler BL´s pjece om råderet - download her
I BL´s pjece kan du bl.a. læse:

”Den kollektive råderet udøves således, at det er afdelingsmødet, der træffer beslutning om arbejdernes udførelse, og således at den enkelte lejer kan beslutte, om lejeren ønsker at gøre brug af råderetsarbejderne, herunder evt. med mulighed for at individuelle ønsker imødekommes. Det er afdelingen der finansierer råderetsarbejderne, og lejerne vil blive pålignet en huslejeforhøjelse.”

 ”De individuelle råderetsregler indebærer, at lejeren i princippet frit kan modernisere lejemålet efter egne ønsker. Forinden skal arbejdet godkendes af organisationen. De individuelle råderetsarbejder finansieres af lejeren selv, og lejeren vil kunne kræve godtgørelse for de afholdte udgifter ved fraflytning af lejemålet. Godtgørelsen er begrænset til et maksimum beløb. Der stilles en række nærmere betingelser vedrørende den individuelle råderet, som fremgår af driftsbekendtgørelsen.” 

Sådan gør du
Har du en ide til en kollektiv råderetsløsning, så kan du tage det det op som et forslag på dit årlige afdelingsmøde. Det er en god ide, at tage det op med driftschefen og afdelingsbestyrelsen først, så du er sikker på din idé kan lade sig gøre både økonomisk og i praksis. Den individuelle løsning kræver ligeledes, at du tager det om med driftschefen og din afdelingsbestyrelse.