Sådan fungerer ventelisten

Vi har en ekstern venteliste med ansøgere, som ikke i forvejen bor i BoViborgs boliger, og en intern venteliste med ansøgere, som allerede bor i vores boliger. Som ansøger på den interne venteliste går du forud for ansøgerne på den eksterne venteliste, såfremt du har boet mindst 2 år i samme bolig i BoViborgs boliger.

Når du har fået en ny bolig, skal du opsige din nuværende bolig med sædvanlig varsel. For begge ventelister gælder, at din plads afhænger af, hvornår du har meldt dig ind i BoViborg. Når vi får en ledig bolig, tilbyder vi den altid til den ansøger, der har den ældste indmeldelsesdato.

Svarer du ikke på et tilbud, stiller vi din ansøgning i bero. Du beholder dog din anciennitet, og hvis du ønsker det, kan vi gøre din ansøgning aktiv igen. Når du får en bolig, sletter vi din ansøgning, og du skal skrive dig op igen for at komme i betragtning til en anden bolig.

Priserne og alt det praktiske

Du kan søge bolig, hvis du er fyldt 15 år. 
Det koster 250,- kr. at blive skrevet op til familiebolig eller seniorbolig Hvis du tilmelder dig e-tilbud/sms koster det kun 150,- kr., husk at give besked, hvis du ændrer din mailadresse eller mobilnummer. Fornyelsesgebyr betales en gang om året er er på 150,- kr. Det er gratis at blive skrevet op til ungdomsbolig.

Såfremt fornyelsesgebyret ikke bliver betalt til tiden, slettes ansøgningen. Du skal selv sørge for, at ansøgningen fornyes til tiden. Det er vigtigt at du giver besked om adresseændring. Din ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre. Ansøgningen bliver slettet når du har fået en bolig, og du skal søge påny hvis du stadig vil stå på ventelisten.

Hvis du har særlige behov

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte, og Viborg Kommune kan disponere over hver 8. ledige lejlighed til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret.  Samtidig udlejer boligselskaberne hver 8. ledige lejlighed efter særlige kriterier for bosiddende i Viborg Kommune.

Eksempelvis:
  • Personer med sygdom/handicap/aldersforandring eller gravide.
  • Ægtefælles/samlevers dødsfald der giver årsag til, at nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig.
  • Separation/skilsmisse/samlivsophør, sidstnævnte kræver et forudgående samliv på min. 2 år.
  • Tvangsflytning fra nuværende bolig.
  • Velfærdstruende situation i øvrigt for den boligsøgende.

Specielle hensyn tages også ved: Ansættelse, optagelse på en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller opnåelse af læreplads, hvor det vurderes, at flytning er nødvendig ud fra kriterier som bl.a. geografisk afstand, vagtordning og skæve arbejdstider.

Ovennævnte kriterier kræver dokumentation.