Opsigelse af bolig

Hvordan opsiger jeg min bolig?

Udfyld denne digitale opsigelses-blanket eller kom forbi kontoret på H. C. Andersensvej 8 - så kan vi hjælpe dig.

For at vi kan bekræfte opsigelsen over for dig, skal der være en dato på, hvornår lejligheden er tømt og vi vil efterfølgende fremsende dato for synstidspunktet. Din nye adresse er også vigtig, for at vi kan fremsende flytteafregning til dig. Hvis du ikke selv kan deltage, kan du sende en anden person med en fuldmagt, hvis du ikke gør det – og ikke ønsker at deltage, skal du give inspektøren besked og aflevere nøglerne. Når du ikke har deltaget i synet, vil du modtage et overslag på istandsættelsen senest 14 dage efter synsdatoen.

Ca. 4 uger efter frigørelsen af lejemålet vil du modtage den endelige flytteopgørelse

Hvor lang er opsigelsesfristen?

Du har tre måneders opsigelse til den første i en måned. Hvis du bor i en ungdomsbolig, har du seks ugers opsigelse til den første i en måned. 

Har du ekstra lejemål – fx kælderrum, carport eller garage, skal du oplyse det i opsigelsen.

Du kan selvfølgelig godt flytte før din opsigelsesdato. Hvis du vil flytte tidligere, så skriv hvilken dato du flytter. Vi forsøger at leje din bolig ud hurtigst muligt.

Vi sender altid en bekræftelse, når vi har fået din opsigelse. På den måde kan du sikre dig, at din opsigelse er kommet frem til os. Samtidig indkalder vi dig til fraflytningssyn, hvor du sammen med din inspektør og vicevært gennemgår boligen og kigger på, hvad der skal gøres ved den, inden der kan flytte en ny lejer ind.

Hvis den tid, vi foreslår, ikke passer dig, skal du kontakte dit boligselskab hurtigst muligt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din opsigelse og fraflytning.

Husk også


Husk at melde flytning til relevante personer, myndigheder og virksomheder. Få også styr på tilmelding af telefon, internet og ligende – og husk at tegne en indbo forsikring. Betal din husleje til tiden, så du undgår gebyrer eller advokatomkostninger.