Forbrugsregnskabet

Spørgsmål og svar

Hvad er a conto-varmebidraget? 
Kort forklaret: A conto-varmebidraget er et fastsat beløb, du betaler hver måned. Har du betalt for meget i varmebidrag, får du penge tilbage. Har du betalt for lidt, får du en efterregning. 

Hvis du har betalt for meget 
Efter du har modtaget varmeopgørelsen, vil tilbagebetalingen ske som fradrag i den først kommende husleje. 

Hvis du har betalt for lidt 
Du får en efterregning, som skal betales med en måneds varsel. Er beløbet på mere end 1000 kr., bliver beløbet automatisk fordelt over 4 måneder. Har du behov for at beløbet deles yderligere, skal du kontakte os på post@boligviborg.dk senest 14 dage efter du har modtaget regningen. 

Hvis du er uenig i regningen 
Kontakt os senest 6 uger efter modtagelsen. Indsigelsen skal være skriftlig, og den skal indeholde oplysning om, hvorfor du ikke er enig. Indsigelsen skal sendes skriftligt til BoligViborg, H. C. Andersens Vej 8, eller på post@boligviborg.dk, der så sørger for at få den behandlet korrekt. 

Varslinger 
BoligViborg varsler kun stigning i aconto-opkrævningen, hvis der varsles store prisstigninger fra forsyningsvirksomheden. Du er dog altid velkommen til at kontakte os på telefon 86 62 18 44, hvis du ønsker dit a conto beløb sat op. Dette vil bestemt være en rigtig god idé, hvis du gentagne gange får en efterregning. 

Nye beboere 
Har du ikke boet i din bolig hele forbrugsåret – altså 12 måneder, er det ikke unormalt at den første forbrugsafregning viser en efterbetaling, selv ved helt almindeligt forbrugsmønster. Det kan f.eks. ske, hvis du er flyttet ind i starten af vinterhalvåret. 

Defekt måler 
Hvis du har mistanke om f.eks. en defekt måler eller du har et toilet, som ”løber”, er det meget vigtigt du straks kontakter dit områdekontor.