Afdelingsmødet

På det årlige afdelingsmøde træffes de politiske beslutninger, som afdelingsbestyrelsen fører ud i livet. Det gør de i samarbejde med afdelingens øvrige beboere og Boligselskabet VIBORGs administration. Alle beboere i afdelingen har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer uanset, hvor mange der bor på adressen.

Afdelingsmødet vælger afdelingsbestyrelsen blandt afdelingens beboere.

Som beboer har du ikke direkte indflydelse på de offentlige udgifter. Det har du derimod på de udgifter, der har med driften og vedligeholdelsen at gøre – f.eks. renholdelsen og det øvrige serviceniveau i afdelingen.

Boligselskabet VIBORGs administration lægger i samarbejde med afdelingsbestyrelsen det kommende årsbudget for afdelingen. På afdelingsmødet er du med til at diskutere og godkende budgettet og hvilke aktiviteter, der sættes i gang i din afdeling.

Du kan selv komme forslag til punkter, som du gerne vil drøfte med de andre beboere på afdelingsmødet.