Ny i afdelingsbestyrelsen

En veluddannet afdelingsbestyrelse danner grundlaget for et velfungerende beboerdemokrati ude i afdelingerne. Derfor er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsens medlemmer løbende uddanner sig. Boligselskabet VIBORG holder løbende lokale kurser for egne beboerdemokrater, ligesom BL tilbyder en lang række kurser.

Afdelingsbestyrelserne i Boligselskabet VIBORG består af vidt forskellige mennesker. Fælles for dem er, at de brænder for at gøre deres boligområde til et endnu bedre sted at bo.

Beboerne skal føle sig orienterede om det, der foregår i afdelingen, og de skal kende visionerne, som afdelingsbestyrelsen arbejder ud fra. Derfor er en løbende og åben dialog mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne vigtigt. Afdelingsbestyrelsen skal løbende ”tage pulsen” på afdelingen og beboerne. Kun ved at tale med beboerne og finde ud af, hvad de ønsker og tænker, kan afdelingsbestyrelsen fremme beboernes interesser og imødekomme deres ønsker.

Det er snakken i opgangen og på stisystemerne mellem afdelingsbestyrelsens medlemmer og beboerne, der skaber forståelse for problemerne og de løsninger, der kan afhjælpe dem. Det er ikke nok at holde åbne møder. Ikke alle har lyst til at tale i en stor forsamling, og ikke alle møder op. Der er, selv i små afdelinger, afstand mellem de valgte og dem, der vælger. Hvis beboerdemokratiet skal fungere, skal afstanden mellem de valgte og vælgerne mindskes. Beboerne skal kunne mærke, at der er nogen der interesserer sig for dem og deres problemer ved at lytte og spørge ind.