Direktør og sekretariatet

   

Direktør

Grethe Hassing
gh@boligviborg.dk
+ 45 87 25 98 86

   

Sekretær

Margit Johansen
mj@boligviborg.dk
+ 45 87 25 98 51

   

Kontorassistent

Pia K. Henriksen
pkh@boligviborg.dk
+45 87 25 98 63

   

Kommunikationskonsulent

Mathias Lykke Larsen
ml@boligviborg.dk
+45 87 25 98 69

     

Assistent

Else Marie Hedegaard