Hovedbestyrelsen

 

Boligselskabets bestyrelse består af 9 medlemmer – heraf syv beboere, en person med særlig viden om eller interesse for boligsektoren og én medarbejderrepræsentant. De 8 beboerrepræsentanter vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsens formand eller næstformand skal være beboer i BoligViborg.

Hovedbestyrelsen består af:

Kirsten Østerballe, bestyrelsesformand, beboer
Else Bredahl Olesen, næstformand, beboer
Pernille Cornelius, beboer
Heinrich Overgård, medarbejderrepræsentant
Jens Ravn, medlem (med særlig viden og interesse for den almene boligbranche.) 
Vibeke Vang, beboer
Jan Duelund, Beboer
Andrej Willer, Beboer
Peter Rønning-Bæk, beboer

 

Udvalg:

Hovedbestyrelsen har et bladudvalg, som 4 gange om året udarbejder "beboerbladet" for BoligViborg.
Blad- og hjemmesideudvalg: Vibeke Vang, Heinrich Overgård, Andrej Willer og Mathias Lykke Larsen (sekr.).

Seniorbolig-arbejdsgruppen: Else Olesen, Kirsten Østerballe og Jan Duelund.

Ungbo’s bestyrelse: Else Olesen.

Varme og energi-opgaver: Kirsten Østerballe.

Boligsocial Styregruppe: Pernille Cornelius.