Hovedbestyrelsen

 

Boligselskabets bestyrelse består af 9 medlemmer – heraf syv beboere, en person med særlig viden om eller interesse for boligsektoren og én medarbejderrepræsentant. De 8 beboerrepræsentanter vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsens formand eller næstformand skal være beboer i BoligViborg.

Hovedbestyrelsen består af:

Else Bredahl Olesen, bestyrelsesformand, beboer
Jens Ravn, medlem (med særlig viden og interesse for den almene boligbranche.) næstformand
Kate Busk, beboer
Pernille Cornelius, beboer
Jan Duelund, beboer
Peter Rønning-Bæk, beboer

Heinrich Overgård, medarbejderrepræsentant
Vibeke Vang, beboer
Ole Würtz, beboer


Udvalg:

Hovedbestyrelsen har et bladudvalg, som 1 gang om året udarbejder "beboerbladet" for BoligViborg.
Blad- og hjemmesideudvalg: Kate Busk, Ole Würtz, Heinrich Overgård og Mathias Lykke Larsen (sekr.).

Seniorbolig-arbejdsgruppen: Else Olesen og Jan Duelund.

Ungbo’s bestyrelse: Else Olesen.

Boligsocial Styregruppe: Pernille Cornelius.