Om os

Historie

Boligselskabet VIBORG er en almen boligorganisation stiftet den 15. november 1940, som det første boligselskab i Viborg. Boligselskabet administrerer boliger samt enkelte butikker i Viborg, Karup, Frederiks og Bruunshåb. De ca. 3300 boliger er fordelt på ca. 50 afdelinger. Der er boliger til alle: fra etagebyggeri, rækkehuse og højhuse til ungdoms- og ældreboliger.

Virksomhedsgrundlag (Opdateret april 2015)

Mission 
•    Boligselskabet Viborgs formål er at sikre vores beboere gode, trygge og tidsva-rende boliger som rammer for et godt liv. Boligselskabet tilbyder boliger til livets for-skellige faser.

Vision
•    Boligselskabet Viborg vil være et selvstændigt, lokalt funderet selskab. Vi ønsker at have gode, sunde og energirigtige boliger og god service til beboerne. Vi styrker beboerdemokratiet indenfor de rammer, lovgivningen sætter.

Værdier
•    Demokrati*, dialog og tryghed
•    Ansvarlighed, trivsel og engagement
*I Boligselskabet Viborg vælges organisationsbestyrelsen efter de gældende love og vedtægter. Der findes ikke uskrevne regler i selskabet og dets afdelinger. Demokratiet fremmes ved direkte dialog. Det er repræsentantskabet, der afgør om formanden i en afdelingsbestyrelse kan vælges til bestyrelsesmedlem i en organisationsbestyrelse. Repræsentantskabet tilstræber at vælge en organisationsbestyrelse med bredest mulige kompetencer til varetagelse af lejernes interesser. (Beslutning, Repræsentantskabsmøde 9. juni 2015)

Målsætninger
•    At have tilfredse beboere nu og i fremtiden. 
•    At have et aktivt beboerdemokrati
•    At sikre god og effektiv drift.
•    At skabe gode, tidsvarende boligområder
•    At udbrede kendskabet til Boligselskabet Viborg

Vedtægter

Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Læs mere om vores vedtægter her: PDF 

 

Digterparken 1956

Luftfoto fra 1956 viser en af Boligselskabet VIBORGS først afdelinger: Digterparken afd. 5 og 7
 
Luftfoto fra 1956 viser en af Boligselskabet VIBORGS først afdelinger: Digterparken afd. 5 og 7