Om os

Historie

BoligViborg er en almen boligorganisation stiftet den 15. november 1940, som det første boligselskab i Viborg. Boligselskabet administrerer boliger samt enkelte butikker i Viborg, Karup, Frederiks og Bruunshåb. De ca. 3300 boliger er fordelt på ca. 50 afdelinger. Der er boliger til alle: fra etagebyggeri, rækkehuse og højhuse til ungdoms- og ældreboliger.

Virksomhedsgrundlag (Opdateret juni 2018)

Målsætninger
BoligViborg har som målsætning at have:
- tilfredse beboere - nu og i fremtiden
- et aktivt beboerdemokrati
- en god og effektiv drift
- gode og tidssvarende boliger i attraktive boligområder
- en aktiv markedsføring og et godt renommé 

Mission
BoligViborgs mission er at sikre beboerne gode, trygge og tidssvarende boliger samt rammer for et godt liv. Herunder at tilbyde boliger til livets forskellige faser.

Vision
BoligViborg vil være et selvstændigt, lokalt forankret selskab. Vi ønsker vækst med nye boliger, som imødekommer såvel nuværende som kommende beboeres ønsker og behov. Vi ønsker at tilbyde gode, sunde og energirigtige boliger samt at yde en god service til beboerne. Vi ønsker et velfungerende og inddragende beboerdemokrati. 

Værdier  
Tryghed og trivsel: Vi ønsker tryghed for beboerne gennem stabil huslejestigning og løbende opsparing til omkostningstunge arbejder. Vi tilstræber at fastholde vore medarbejdere og at have ca. 5% ansat på særlige vilkår.

Ansvarlighed og engagement
Gennem tillid og inddragelse vil vi understøtte engagement og ansvarlighed hos medarbejdere og beboere. 

Demokrati og dialog
Gennem dialog og inddragelse vil vi understøtte et velfungerende demokrati. Vi ønsker et højt informationsniveau. Blandt andet via drift af hjemmeside og udgivelse af beboerblad. Gennem medarbejder-, formands- og temamøder vil vi sikre en høj grad af dialog. 

Vedtægter

Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Læs mere om vores vedtægter her: PDF 

 

Digterparken 1956

Luftfoto fra 1956 viser en af Boligselskabet VIBORGS først afdelinger: Digterparken afd. 5 og 7
 
Luftfoto fra 1956 viser en af BoligViborgs først afdelinger: Digterparken afd. 5 og 7