Arnbjergparken

Se vores teaser-katalog for vores helt nye afdeling i Arnbjerg! Det færdige udlejningskatalog kommer i slutningen af 2021.

Klik her. Kataloget downloades som PDF. 

For at komme på venteliste til boligerne, kan du kontakte Kundeafdelingen på tlf. 86 62 18 44.