Familiebolig-bofællesskab Solgården

Ønsker du adgang til fællesskaber, og er du i målgruppen af borgere med særlige behov (nærmere information, kontakt Havredal Praktiske Uddannelser, tlf. 21244065), som vurderes at kunne indgå i og profitere af et fællesskab, giver Solgården dig adgang til en god bolig og mulighed for at deltage i de tilknyttede faciliteter til klub, café og værested med fællesspisning og arrangementer.

Formålet med familiebolig-bofællesskabet er at skabe et boligmiljø, hvor tryghed, fællesskab og godt naboskab bidrager til øget livskvalitet og livsmestring for målgruppen. Herunder at isolation, ensomhed og marginalisering modvirkes, mens forudsætningerne for at deltage i arbejdslivet og samfundslivet generelt styrkes.

Familiebolig-bofællesskabets beboere vil således være en integreret del af boligselskabets afdeling 23 Solgården, hvilket giver adgang til deltagelse i de boligdemokratiske og øvrige aktiviteter i afdelingen.

Hent ansøgningen her
Husk at du skal underskrive ansøgningen. 

Ansøgningen sendes til:
post@boligviborg.dk
eller til:
BoligViborg
H. C. Andersens Vej 8
8800 Viborg
Mærket: Familiebolig-bofællesskab