Ansøg om startbolig

Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor unge mellem 18 og 24 år kan få en god start i egen bolig med hjælp fra en kontaktperson (social vicevært), så de unge får lettere ved at klare at stå på egne ben og kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt støtte til syv kommuner, herunder til projektet ”Startboliger til unge i Viborg”, som modtager støtte i 15 år, første gang i 2013, til ansættelse af en kontaktperson med socialpædagogisk baggrund.

Støtten omfatter fem startboliger i hver af følgende afdelinger: Afdeling 6 ”Ringparken”, afdeling 7 ”Digterparken”, afdeling 12 "Houlkærvænget" og afdeling 10 ”Vestervang”.

Du kan søge om en startbolig hvis:
- du har lyst til at bo i egen bolig, og har behov for bostøtte i en periode
- du ved lejeaftalens start er mellem det fyldte 18. og 23. år 
- du er indstillet på at indgå aktivt i fælles aktiviteter m.v. 


Du kan få bostøtte til:
For at styrke dine muligheder for helt at klare dig selv på længere sigt, er der i til startboligerne knyttet en kontaktperson med socialpædagogisk baggrund, til:
-    at skabe et godt og trygt bomiljø 
-    at igangsætte aktiviteter, som styrker dit netværk og dine sociale kompetencer
-    at yde lektiehjælp m.m.
-    at give dig støtte og rådgivning i din personlige udviklingsproces
-    at hjælpe dig med at få en god og aktiv hverdag
-    at holde fokus på job og uddannelse


Du skal selv afholde udgiften til at bo i lejligheden
Du har mulighed for at søge om hjælp til udgiften efter reglerne i lov om individuel boligstøtte, herunder boligstøtte og beboerindskudslån.  

Ansøgningen sendes til:
BoligViborg
H. C. Andersens Vej 8
8800 Viborg
Mærket: Startbolig

Du kan også udfylde og indsende ansøgningen elektronisk til: post@boligviborg.dk og i emnefeltet skal du skrive startbolig. Husk at du skal underskrive ansøgningen. 

Anvisning
BoligViborg udlejer boligerne, og Viborg Kommune godkender anvisningen i hvert enkelt tilfælde. Der er oprettet et anvisningsudvalg med en repræsentant fra hver, og boliganvisningen vil ske i takt med, at der er ledige lejemål blandt de 15 startboliger.