Muligheden for boligstøtte

BoligViborg har to ventelister:

  1. Den eksterne venteliste med ansøgere, som ikke i forvejen bor hos BoligViborg,
  2. Den interne venteliste med ansøgere, som allerede bor i vores boliger. Som ansøger på den interne venteliste går du forud for ansøgerne på den eksterne venteliste, såfremt du har boet mindst 2 år i samme bolig i Boligselskabet VIBORG. 


Når du har fået en ny bolig, skal du opsige din nuværende bolig med sædvanlig varsel. For begge ventelister gælder, at din plads afhænger af, hvornår du har meldt dig ind i på ventelisten. 

Når vi får en ledig bolig, tilbyder vi den altid til den ansøger, der har den ældste indmeldelsesdato. 

Svarer du ikke på et tilbud, stiller vi din ansøgning i bero. Du beholder dog din anciennitet, og hvis du ønsker det, kan vi gøre din ansøgning aktiv igen.
Når du får en bolig, sætter vi din ansøgning i bero. 

Boligstøtte og lån til indskud


Boligstøtten er en hjælp til dig, så du kan betale din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse, husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale boligindskud. Hvis du har svært ved at betale boligindskuddet, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.

Du søger om boligindskud på borger.dk - klik her

Du søger boligstøtte på borger.dk - klik her